Piotr Lewandowicz

Piotr Lewandowicz

Dyrektor Finansowy   


Na jego doświadczenie składa się ponad 10 lat pracy w Dziale Audytu EY, w trakcie których odpowiadał za badanie spółek giełdowych oraz międzynarodowych grup kapitałowych.

W ramach zespołu Capital Markets, uczestniczył także w pracach nad IPO oraz publicznymi emisjami instrumentów dłużnych dla kilkunastu klientów w Polsce i Europie środkowo-wschodniej. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Ekonomii.

W Probuild odpowiada za finanse spółki oraz realizowanych przez nią projektów developerskich.


Powrót