Dominik Sajdak

Dominik Sajdak

Project Manager   


Dominik Sajdak jest Project Managerem oraz Cost Managerem inwestycji biurowych i hotelowych o łącznej powierzchni ok. 50.000 m2, koordynatorem certyfikacji LEED przy inwestycjach biurowych o łącznej powierzchni ok. 60.000 m2. W Probuildzie pracuje ponad 12 lat.

Magister inżynier Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budownictwa, specjalność – Technologia i Organizacja Budownictwa, absolwent kursu specjalistycznego Zarządzanie Nieruchomościami NOT Poznań i praktyki WGN Poznań. Ukończył studia podyplomowe z Szacowania Nieruchomości na Politechnice Poznańskiej, kursy kosztorysowania budowlanego Orgbud-Serwis i SEKA, kurs Certyfikatora Energetycznego Budynków. Posiada uprawnienia LEED.


Back