aktualność

Szlachetna Paczka Probuild Sp. z o.o.


13/12/17

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA.

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom, Szlachetna Paczka realizuję misję inspirowania ludzi do stawania się kimś, wygrywania swojego życia, stawania się bohaterem.

W tym roku pracownicy Probuild Sp. z o.o. zdecydowali również wziąć aktywny udział w tej przepięknej inicjatywie, udało nam się spełnić wszystkie marzenia wybranej przez nas rodziny, a łączna wartość zebranych prezentów przekroczyła nasze najśmielsze wyobrażenia, z czego bardzo się cieszymy.

Nie mamy wątpliwości, że potęga tego przedsięwzięcia polega na tym, że wszyscy stają się trochę lepsi.


Powrót