Beata Kołodziejczyk

Beata Kołodziejczyk

Asystent Projektu   


Swoją wiedzę budowlaną, niezbędną do sprawnej obsługi realizacji inwestycji zgłębiała m.in podczas praktyk studenckich na stanowisku asystentki projektanta, które nie tylko umożliwiły jej zdobycie doświadczenia na placu budowy, ale także poznanie nowoczesnych technologii budowlanych, wykorzystywanych przy naszych projektach. Do zespołu Probuild dołączyła w 2016 roku.

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, na kierunku Budownictwa Lądowe i Wodne, specjalność konstrukcje budowlane.


Powrót