Mariusz Gaertner

Mariusz Gaertner

Kierownik Projektu   


Jako inżynier kontraktu FIDIC doświadczenie zdobywał m.in. podczas budowy Poznań Financial Centre, Andersia Tower, Andersia Business Centre w Poznaniu oraz Liberty Corner w Warszawie.

Jest absolwentem wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej, posiada uprawnienia zawodowe Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w zakresie szacowania nieruchomości oraz uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Wspiera zespół Probuild od 20 lat, jako Wiceprezes Zarządu odpowiada za organizację i działalność przedsiębiorstwa. Obecnie sprawuje pieczę nad koordynacją opracowania dokumentacji projektowej zespołu budynków biurowych Pin Park we Wrocławiu.


Powrót