Tomasz Ślęzak

Tomasz Ślęzak

Kierownik Budowy   


Project Manager inwestycji LAS (Living and Studing) we Wrocławiu. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do zespołu Probuild dołączył w 2016 roku.

Posiada tytuł magistra inżyniera Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego. Jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


Powrót