Janusz Tomczyk

Janusz Tomczyk

Kierownik Projektu   


Jest odpowiedzialny za nadzór nad jakością prac budowlanych, przeprowadzaniem przetargów na prace projektowe i budowlane oraz za organizację i nadzór procesów budowlanych i projektowych. W zespole od ponad 10 lat.

Pełnił również rolę Kierownika Projektu budynku Andersia Business Centre, a także Kierownika Projektu i Generalnego Wykonawcy 10.000 m² aranżacji powierzchni biurowych klasy A.

Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budownictwa specjalność – Technologia i Organizacja Budownictwa.


Powrót