Magdalena Werla

Magdalena Werla

Inżynier Budowy   


Absolwentka Politechniki Poznańskiej na wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Kierunek – Budownictwo, specjalność – Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Odpowiedzialna za nadzór nad dokumentacją projektową oraz jakością wykonywanych prac budowlanych. Jako zastępca Kierownika Projektu brała udział w procesie aranżowania 10 tys. m² powierzchni biurowych budynku klasy A. Obecnie wspomaga zespół pracujący przy projekcie PIN PARK.


Powrót