Wojciech Tarapacz

Wojciech Tarapacz

Kierownik Projektu   


Specjalista się w obsłudze przedsięwzięć na etapie przygotowania inwestycji.

Posiada doświadczenie w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego zdobyte dzięki udziałowi w licznych przekształceniach planistycznych oraz współtworzeniu studium wykonalności na terenie Poznania.

W zespole Probuild pracuje ponad 10 lat.

Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej z dorobkiem dwóch prac dyplomowych o tematyce związanej z rynkiem nieruchomości, w 2013 roku ukończył studia podyplomowe – Planowanie przestrzenne.


Powrót